Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

sys

Appearing on a party


Expectations:

Reality:

Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa vianiemaproblemu niemaproblemu

June 19 2015

sys

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa vianiewdzieczna niewdzieczna
sys
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA vianiewdzieczna niewdzieczna
sys
sys
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viayouuung youuung
sys
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viayouuung youuung
sys
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie I trudno, tak musiało być, nie mam złudzeń Nie mam pretensji, nie czuję nienawiści Wszystkiego najlepszego, obcy jest mi smak zawiści
— Eldo "Granice"
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouuung youuung
sys
9397 82a1
it made me smile
Reposted fromsaku saku viayouuung youuung
sys
2445 e738 500
Reposted fromYuei Yuei vianiemaproblemu niemaproblemu
sys
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viawerterowska werterowska
sys
8646 6bfc
Reposted fromwerterowska werterowska
sys
0726 b8b6 500
Reposted fromwoolowinka woolowinka vianiemaproblemu niemaproblemu
sys
Reposted fromVix Vix vianiemaproblemu niemaproblemu
Pokaż komuś jak bardzo go potrzebujesz to ucieknie. Przestraszy się odpowiedzialności.

June 16 2015

sys
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawerterowska werterowska

June 15 2015

sys

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viawerterowska werterowska
sys

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaMcHarvey McHarvey
7992 276d
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaMcHarvey McHarvey
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawerterowska werterowska
sys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl